מלגות למורים

מלגות למורים ולעובדי הוראה

מלגות השתתפות בשכ"ל לחברי הסתדרות המורים
ניתן להגיש בקשה למלגה עד 31.12

האגף להכשרה והשתלמויות בהסתדרות המורים, הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים, מעניקים לעובדי הוראה חברי הסתדרות המורים מלגות השתתפות במימון לימודים אקדמיים. (תואר ראשון, שני או שלישי).

זכאים להגשת בקשה למלגה:

חברי הסתדרות המורים שהינם קבועים במערכת החינוך ולומדים לתארים אקדמיים בתחום החינוך וההוראה בלבד,
עובדים בשנה זו, לא נמצאים בשבתון או בחצי שבתון,
לומדים לתארים אקדמאיים ישראליים ובמוסדות המוכרים על ידי משרד החינוך והמל"ג בלבד.

גובה המלגות:

  • 3000 ₪ לתואר ראשון ושני.
  • 2500 ₪ לתואר שלישי. 


מלגות השתתפות בשכ"ל לחברי ארגון המורים
ניתן להגיש בקשה למלגה עד 31.12


ארגון המורים מעניק מלגות השתתפות בשכר לימוד ללומדים לקראת תואר אקדמי או תעודת הוראה.

המלגות מיועדות ל:
מורים חברי ארגון המורים שהם מורים בפועל או בחל"ת.
המלגה מיועדת אך ורק למורים שהם סטודנטים פעילים (שלומדים בפועל בשנה"ל הנוכחית).
מלגה שנייה או שלישית תוענק אך ורק למורים שלומדים לקראת תואר אקדמי מתקדם יותר מן התארים שבעבורם הם קיבלו מלגה בעבר (אין שתי מלגות לתואר אחד).

אינם זכאים להגשת בקשה למלגה:
  • מי שלומדים לקראת תואר אקדמי שאינו תואר בחינוך או במקצוע הוראה. 
  • מי שלומדים בתוכנית שאין לה אישור אקדמי של המועצה להשכלה גבוהה.
  • מי שקיבלו מלגת לימודים בעבר לאותו תואר או קיבלו שלוש מלגות. 
  • גמלאים. 
גובה המלגות: 3000 ש"ח - 5000 ש"ח

טופס בקשת מלגת ארגון המורים
Share by: