ביטוח לאומי מורים בשבתון

 ביטוח לאומי ומס בריאות מורים בשבתון

תשלום לביטוח לאומי מורים בשבתון

חובת תשלום לביטוח הלאומי בשנת שבתון

מורה בשנת שבתון שאינו עובד חייב לשלם בעצמו דמי ביטוח לאומי ישירות למוסד לביטוח לאומי כדי להבטיח את המשך זכויותיו בשנת השבתון.

בחודשיים הראשונים לשבתון (ספטמבר - אוקטובר) משלם המעביד את דמי הביטוח הלאומי.

החל מחודש נובמבר על המורה לשלם בעצמו.

בעת הפנייה למוסד לביטוח לאומי יש להצטייד באישור חל"ת ותלוש משכורת אחרון.

קרן ההשתלמות תחזיר למורה את תשלומיו על פי קבלות (מקוריות בלבד) מהמוסד לביטוח לאומי ובלבד שהתשלומים לא יעלו על אלה הנהוגים לגבי סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה או דמי ביטוח מינימליים למבוטח שאינו עובד.

הקפידו לשמור אצלכם העתקים מהקבלות של הביטוח הלאומי.

מי שעובד משרה חלקית בשבתון והמעביד משלם עבורו ביטוח לאומי, פטור מתשלום נוסף לביטוח לאומי.

הסברים, טפסים ואפשרות לתשלום באינטרנט -באתר המוסד לביטוח לאומי


תשלום מס ביטוח בריאות בשבתון

מורה בשנת שבתון צריך להסדיר בעצמו במוסד לביטוח לאומי את התשלום למס ביטוח בריאות ממלכתי.
קרן ההשתלמות לא מחזירה תשלומים עבור מס ביטוח בריאות ממלכתי


Share by: